biển giảm giá
danh từ
1.あかふだ 「赤札」 [XÍCH TRÁT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
TRÁTサツ