biến hoá
động từ
1.ばける 「化ける」 [HÓA]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ biến hoá

1. hồ li biến thành cô gái
キツネが女に〜。

Kanji liên quan

HÓAカ、ケ