biển khơi
danh từ
1.えんかい 「遠海」 [VIỄN HẢI]​​
2.おき 「沖」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
VIỄNエン、オン
XUNGチュウ