biên kịch
1.だいほんさくしゃ 「台本作者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
GIẢシャ
TÁCサク、サ
BẢN,BỔNホン