biển lớn
danh từ
1.たいかい 「大海」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
ĐẠIダイ、タイ