biển nông
danh từ
1.せんかい 「浅海」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
THIỂNセン