biện pháp bảo hộ
1.ほごそち 「保護措置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
TRÍ
THỐ
BẢOホ、ホウ