biện pháp tránh thai
câu, diễn đạt
1.ひにんきぐ 「避妊器具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂMニン、ジン
TỴ
CỤ
KHÍ