biên sổ
1.きちょう 「記帳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯƠNG,TRƯỚNGチョウ