biên soạn từ điển
câu, diễn đạt
1.じしょをへんさんする 「辞書を編纂する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
TỪ
THƯショ