biến thiên
động từ
1.へんせん 「変遷する」​​
2.へんいする 「変位する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIẾNヘン
THIÊNセン
VỊ