biến tính
1.へんせいする 「偏性する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
THIÊNヘン