biên vào
động từ
1.へんにゅう 「編入する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ biên vào

1. Thị trấn này được sát nhập vào thành phố Urawa.
その町は浦和市に編入された.
2. Được thu nạp vào đội quân dự bị.
予備艦隊に編入される

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
BIÊNヘン