biếng
1.たいだな 「怠惰な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỌA,NỌA
ĐÃIタイ