biếng chơi
1.けんたいした 「倦怠した」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUYỆNケン
ĐÃIタイ