biệt cư
1.べつきょ 「別居」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

キョ、コ
BIỆTベツ