biết đến
động từ
1.ぞんじる 「存じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỒNソン、ゾン