biệt đội
danh từ
1.はけんたい 「派遣隊」 [PHÁI KHIỂN ĐỘI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁI
ĐỘIタイ
KHIỂNケン