biết được
động từ
1.くみとる 「くみ取る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ