biệt kích
1.とつげきたい 「突撃隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘTトツ、カ
ĐỘIタイ
KÍCHゲキ