biệt ly
1.べつり 「別離」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIỆTベツ
LY