biệt thự ở vùng ngoại thành
câu, diễn đạt
1.ビラ​​

Thảo luận, đóng góp