biết tuốt
tính từ
1.オールマイティー​​

Thảo luận, đóng góp