biệt xứ
1.りゅうけい 「流刑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÌNHケイ
LƯUリュウ、ル