biểu diễn lưu động
câu, diễn đạt
1.じゅんぎょう 「巡業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
TUẦNジュン