biểu đồ hệ số phản xạ
câu, diễn đạt
1.はんしゃけいすうせんず 「反射係数線図」 [PHẢN XẠ HỆ SỐ TUYẾN ĐỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
HỆケイ
PHẢNハン、ホン、タン、ホ
SỐスウ、ス、サク、ソク、シュ
XẠシャ
TUYẾNセン