biểu thức
1.ほうていしき 「方程式」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHƯƠNGホウ
THỨCシキ
TRÌNHテイ