bịnh
1.びょうき 「病気」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
KHÍキ、ケ