bình an
tính từ
1.ぶじ 「無事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
VÔ,MÔム、ブ