bình an vô sự
1.とちゅうごぶじで 「途中ご無事で」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
SỰジ、ズ
VÔ,MÔム、ブ
ĐỒ