binh bị
1.ぐんび 「軍備」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÂNグン
BỊ