bình chữa cháy
câu, diễn đạt
1.しょうかき 「消火器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊUショウ
KHÍ
HỎA