binh công xưởng
1.ぐんじがく 「軍事学」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
SỰジ、ズ
QUÂNグン