bình địa
1.へいち 「平地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ