bình diện
danh từ
1.へいめん 「平面」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ
DIỆNメン、ベン