binh đoàn
1.へいだん 「兵団」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOÀNダン、トン
BINHヘイ、ヒョウ