binh đội
1.ぐんたい 「軍隊」​​
2.ぶたい 「部隊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
ĐỘIタイ
QUÂNグン