bình giá
danh từ
1.かんてい 「鑑定」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
GIÁMカン