bình hòa
1.へいわ 「平和」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヘイ、ビョウ、ヒョウ
HÒAワ、オ、カ