binh lính
1.へいし 「兵士」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BINHヘイ、ヒョウ