binh lửa
1.せんか 「戦火」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
HỎA