binh lược
1.せんりゃく 「戦略」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
LƯỢCリャク