bình lưu
1.せいそうけん 「成層圏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
QUYỀNケン
TẦNG,TẰNGソウ