bình một thăng
danh từ
1.いっしょうびん 「一升瓶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THĂNGショウ
BÌNHビン
NHẤTイチ、イツ