bình nạp điện
danh từ
1.アキュームレータ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bình nạp điện

1. Bình nạp điện hơi nước.
蒸気アキュームレータ