bình nghị
1.ひょうぎ 「評議」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊ
BÌNHヒョウ