Bính Ngọ
danh từ
1.ひのえうま 「丙午」 [BÍNH NGỌ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÍNHヘイ
NGỌ