bình sữa
1.ほにゅうびん 「哺乳瓶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHビン
NHŨニュウ