binh thư
1.ぐんじさくひん 「軍事作品」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
PHẨMヒン、ホン
TÁCサク、サ
QUÂNグン