bình tông đựng nước
1.すいとう 「水筒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
ĐỒNGトウ